DRUŠTVO ZA IZVOĐENJE ELEKTROINSTALACIJA, SERVISIRANJE ELEKTROUREĐAJA U NORMALNOJ I “S” IZVEDBI

EU projekti

Na dan 15.09.2017. godine tvrtka  ELEKTRA d.o.o.  započela je s provedbom projekta: Proširenje kapaciteta ulaganjem u radno vozilo u svrhu jačanja konkurentnosti

 

Opći cilj projekta:

 • Cilj ovog projekta je povećanje prihoda, kadrovsko  osnaživanje te širenje tržišta i povećanje konkurentnosti

 

Specifični cilj projekta:

 • Jačanje konkurentnosti i povećanje zaposlenosti

 

Osnovni podaci o projektu:

 • Naziv projekta :  Proširenje kapaciteta ulaganjem u radno vozilo u svrhu jačanja konkurentnosti
 • Trajanje:  7 mjeseci
 • Vrijednost projekta:  674.184,00 kuna
 • EU sufinanciranje:  299.954,99  kuna
 • Korisnik:  ELEKTRA d.o.o. Rudarska 9, 52220 LABIN, OIB 53086210999

 

Očekivani rezultati provedbe:

 • Povećanje poslovnih prihoda na godišnjoj razini
 • Povećanje prodajnih prihoda
 • Povećanje kapaciteta ljudskih potencijala
 • Povećanje proizvodnosti rada zaposlenika
 • Povećanje proizvodnih kapaciteta

 

Razdoblje provedbe projekta: 09/2017- 04/2018.

 

Kontakt osoba:

Dean Fadel;  +385 52 855 098; elektra@elektra.hr

 

za više informacija: www.strukturnifondovi.hr

 

Informacije o provedenom projektu

Naziv projekta

Uvođenje sustava upravljanja okolišem – ISO 14001:2015

Kratki opis projekta

Provedba projekta obuhvaća implementaciju sustava upravljanja okolišem ISO 14001:2015. Norma se koristi širom svijeta Ova norma omogućava primjenjivost na različit spektar djelatnosti, opsega i aktivnosti. Ključna prednost norme ISO 14001 je što je to potpuno univerzalna norma. Ona pruža tvrtci Elektra d.o.o. okvir za postizanje poboljšanja u području djelovanja na okoliš u skladu s vlastitim usmjerenjima i politikama zaštite okoliša. Norma postavlja zahtjeve kako bi tvrtka Elektra d.o.o. identificirala i razumjela aspekte vlastitih aktivnosti, proizvoda i usluga te njihov utjecaj na okoliš, razumjela upravljanje aspektima i implementaciju potrebnih kontrola te postavljanje ciljeva za poboljšanje djelovanja na okoliš, uspostavila politiku okoliša i ciljeve, upravljala obavezama vezanim uz usklađenost s važećim zakonima i propisima te kontinuirano poboljšavala vlastiti sustav upravljanja s ciljem smanjenja djelovanja na okoliš.

 

Ciljevi i očekivani rezultati

Ovim projektom implementacije sustava ISO 14001:2015 tvrtka Elektra d.o.o. će odrediti unutrašnje i vanjske elemente koji su bitni za njenu svrhu i strategiju te koji utječu na postizanje željenih ciljeva sustava upravljanja okolišem. Implementacijom ove norme, Elektra d.o.o. će uspostaviti, primjenjivati, održavati i kontinuirano unaprjeđivati sustav upravljanja okolišem kako bi postigla ciljeve upravljanja okolišem. Tvrtka Elektra d.o.o. će preuzeti ulogu u definiranju, oblikovanju, razvoju, primjeni, nadzoru i stalnom poboljšanju sustava upravljanja okolišem. Vezano uz planiranje, Elektra d.o.o. će ocijeniti i upravljati promjenama u svom sustavu i procesima kako bi osigurala trajnu sukladnost sa zahtjevima norme. Ti zahtjevi se odnose na: aspekte koji se tiču okoliša, obaveza koji se tiču usklađivanja, planiranje aktivnosti, ciljeve okoliša te planiranje radi postizanja postavljenih ciljeva. U okviru poboljšanja, tvrtka Elektra d.o.o. će kroz normu ISO 14001:2015 utvrditi prilike za poboljšavanje i primijeniti nužne radnje kako bi postigla odgovarajuće rezultate sustava upravljanja okolišem. Zahtjevi implementirane norme koji se odnose na poboljšanja su: evidentiranje nesukladnosti i popravnih radnji te trajno poboljšavanje sustava. Glavni cilj procesa popravnih radnji jest eliminacija uzroka problema na način da se izbjegne njihovo ponavljanje. Svi rezultati mjerenja će se analizirati da bi se odredilo gdje je poboljšanje potrebno ili poželjno.

Vrijednost projekta

Ukupna vrijednost projekta iznosi 176.001,00 HRK, ukupni prihvatljivi troškovi projekta iznose 140.800,00 HRK, bespovratna sredstva projekta iznose 112.640,00 HRK.

Razdoblje provedbe projekta

15. 09. 2020. – 15. 03. 2021.

Kontakt osoba za više informacija

Dean Fadel +385 98396466

Više informacija o dostupno je na internetskim stranicama

www.strukturnifondovi.hr

https://strukturnifondovi.hr/natjecaji/uvodenje-sustava-upravljanja-poslovnim-procesima-i-kvalitetom-iso-i-slicne-norme/

Projekt je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

„Sadržaj web stranice isključiva je odgovornost tvrtke Elektra d.o.o.“