DRUŠTVO ZA IZVOĐENJE ELEKTROINSTALACIJA, SERVISIRANJE ELEKTROUREĐAJA U NORMALNOJ I “S” IZVEDBI

Naše djelatnosti
Građenje, montaža, rekonstrukcija, popravak i održavanje trafostanica,razvodnih postrojenja, elektromotornih pogona, elektromotora, generatora, transformatora i ostalih električnih uređaja...
Servis
Radiona Ripenda opremljena je sa svom potrebnom opremom za servisiranje elektro uređaja. Vrše se popravci svih vrsta nisko i visokonaponskih elektromotora, generatora, transformatora i drugih elektro uređaja...
Elektroinstalacije
Elektro instalaterska grupa opremljena je sa svom potrebnom opremom i alatima za izvođenje elektroinstalacija kako proizvodnih i industrijskih građevina, tako i stambenih zgrada i obiteljskih kuća...